19 Sierpnia 2020

Stropodach bydynków G/H wylanay a co za tym idzie wkrótce rozpoczynamy prace wykończeniowe i instalacyjne.